İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

2020/11-5 no'lu İl umumi hıfzıssıhha kurul kararına istinaden;
1) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.09.2020 tarihli ve 2020/9-6 sayılı kararı ile “ilimiz merkezinde bulunan ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı; Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında (kısıtlanan bu alanlardaki kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil) Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi dönemi boyunca söz konusu caddeler üzerinde 18.09.2020 tarihinden itibaren sigara içmenin yasaklanması” kararına ilave olarak;
Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar;
a. Fuadiye caddesinin (gençlik merkezi binasının önünden başlamak üzere-Atatük Caddesine kadar), Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinin tamamında,
b. Kemaliye Cami önü ve cami karşısındaki işyerleri (çay ocağı, market, bakkal) önünde,
c. Harşit çayı kenarlarında bulunan yürüyüş yolu boyunca (Gümüşhane Belediye binası önünden başlamak üzere Ali Günday köprüsüne kadar olan kısımda),
d. Tüm kamu kurum ve kuruluş binalarının girişlerinde bulunan açık alanlarda,
e. Hastane önü ve bahçesinde,
f. Açık-kapalı toplu taşıma araç duraklarında (otogar ve minübüs durakları dahil),
bekleme yada hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına,

2020/11-7 no'lu İl umumi hıfzıssıhha kurul kararına istinaden;
Bu kapsamda; ilimiz genelinde 20.11.2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1) İlimiz genelinde tüm işyerlerinde (özel, kamu) çalışan personelin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığında işyeri sahibinin veya kurum amirinin sorumlu tutulmasına, yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

2) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 12/11/2020 tarihli ve 2020/11-5 sayılı kararının 1. Maddesi ve 18/11/2020 tarihli ve 2020/11-6 sayılı kararın 6. Maddesinde belirtilen alanlarda/bölgelerde sigara içilme yasağına ek olarak;
• Hasanbey Caddesi Toplum Sağlığı Merkezinden (Zafer Meydanı dahil) PTT binası önüne kadar olan cadde boyunca sigara içilmesinin yasaklanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.