İşyeri Ruhsat İşlemleri

RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- MÜRACAAT DİLEKÇESİ

2-TAPUNUN FOTOKOPİSİ

3- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

4- KİRA KONTRATI

5-  BAĞLI OLDUĞU ESNAF ODASI KAYDI

6- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

7- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

8- İKAMETGAH BELGESİ

9- SAĞLIK RAPORU (AİLE HEKİM)

10- İŞ YERİNİN SAĞLIK RAPORU

11- USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ

12- FOTOĞRAF 2 ADET

13 VARSA SU ABONESİ ÜZERİNE OLACAK

14- İTFAİYE RAPORU

15 - SABIKA KAYDI

16-BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE (BELEDİYEDEN)

17- KAPASİTE RAPORU

ŞİRKET İSA İLAVETEN

1- İMZA SİRKÜLERİ

2-ANA SÖZLEŞME SURETİ

3- TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ

4- ODA FAALİYET BELGESİ