27/04/2022 TARİH VE 2022/11 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan Genelgeler belirlenmiş ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile hayata geçirilmiştir.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının 27.04.2022 tarihli ve 29420 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1.    Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

 

2.    Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

3.    Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

BAŞKAN

Kamuran TAŞBİLEK

Vali

 

 

Ercan ÇİMEN

Belediye Başkanı

Ekrem AKDOĞAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Dr. Necip YEMENİCİ

İl Sağlık Müdürü

Miraç SÜNNETCİ

İl Milli Eğitim Müdürü

Cemil BAYRAM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Halil İbrahim YILMAZ

İl Tarım ve Orman Müdür V.