04/02/2021 TARİHLİ VE 2021/03 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C.

 GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

KARAR TARİHİ               : 04.02.2021

KARAR NO                        : 2021/03

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hifzıssıhha Kurulu 04 Şubat 2021 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 01/12/2020 tarihli ve 2020/12-1 sayılı kararı ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. 30.12.2020 tarihinde güncellenerek Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanan sıkça sorulan soruların 12. sorusuna verilen cevap ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın 03/02/2021 tarihli ve 1968 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1) 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan işyerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına,

2) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.