Merkez Atatürk Ortaokulu (Eğitim)

KONUMU
NOT
VİZYON: Atatürk ilke ve inkılaplarının doğrultusunda, Türk milli eğitiminin ilerlemesine ve gelişmesine sağlanacak özgün katkılarla Bilgi çağının gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak eşdeğer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş nitelikli, seçkin ve modern bir kurum olmak. Her öğrenim basamağındaki öğrencilerinin, ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmasını sağlamak; bireysel ve ulusal ahlak yönünden olumlu davranış ve düşüncelerini geliştirmek; özgür ve yaratıcı düşünceye sahip insancıl bireyler yetiştirmek. MİSYON: Öğrencileri klasik eğitim sisteminden uzaklaştırıp Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda kendi varlıklarını gösterebilecekleri öğrenci merkezli, yapıcı ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetiştirmek. Bütün öğrencilerini, ilköğretimin gerektirdiği temel bilgilerle donanmış, bir üst eğitim kurumuna veya bir mesleğe en iyi şekilde yönlendirilmiş, bilgi kaynaklarına ulaşmasını bilen öğrenciler olarak mezun etmek.