T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞININ 16/09/2020 TARİHLİ VE 2020/9-6 NOLU KARAR

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16.09.2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

 

Gelinen aşamada başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bazı caddelerde/kaldırımlarda kişilerin sigara içmek için maskelerini çıkardıkları veya düzgün biçimde kullanmadıkları yapılan denetimlerde tespit edilmiş olup bu nedenle salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek, bulaş riskini azaltmak amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

 

 Bu Kapsamda;

1)   Sigara içme esnasında maskelerin indirilmesi ve sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlarımıza virüsün bulaşma riskinin artması nedenleriyle ilimiz merkezinde bulunan ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı; Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında (kısıtlanan bu alanlardaki kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil) Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi dönemi boyunca söz konusu caddeler üzerinde 18.09.2020 tarihinden itibaren sigara içmenin yasaklanmasına,

 

2)   Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.