01/06/2022 TARİH VE 2022/12 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, Vali Vekilimiz Sayın Mustafa PALA başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Gelinen aşamada Covid-19 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarımıza yönelik tedbirler yerine bireysel korunmanın yeterli olacağı değerlendirilmiştir.

 

İçişleri Bakanlığımızın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı Genelgesi ile “toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000 altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesi” belirtilmişti. Sağlık Bakanlığının 30.05.2022 tarihli ve E-13588366149 sayılı yazısında; son 3 günde ülkemizdeki vaka sayılarının 1000’in altında olduğu ifade edilerek toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi istenilmektedir.

 

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 30.05.2022 tarih ve 30939 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

 

1)   Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilmesine,

 

2)   Sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına devam edilmesine,

 

3)   Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

BAŞKAN

Mustafa PALA

Vali V.

 

 

Ercan ÇİMEN

Belediye Başkanı

Ekrem AKDOĞAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Dr. Necip YEMENİCİ

İl Sağlık Müdürü

Mesut OLGUN

İl Milli Eğitim Müdür V.

Cemil BAYRAM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Edip BİRŞEN

İl Tarım ve Orman Müdürü