16.01.2022 TARİH VE 2022/02 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16 Ocak 2022 Pazar günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile ilgili olarak; aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E1358836614983 sayılı yazısı ile düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve İçişleri Bakanlığımızın 16.01.2022 tarihli ve 22955 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda;
1) PCR testi ile tarama yapılmasına devem edilmesi gerekenler;
a. Huzurevi/bakımevi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş olan çalışanları,
b. Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,
c. Yurtdışına seyahat edecek kişiler, (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda)
d. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecek kişiler (azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine),
olarak belirlenmesine,
2) PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilen;
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;
a. Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
b. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.)
c. Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,
d. Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,
3) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca yayımlanan 24.08.2021 tarihli ve 2021/70, 01.09.2021 tarihli ve 2021/71 sayılı kararlarımızın tüm hükümleri ile 28.10.2021 tarihli ve 2021/73 sayılı kararımızın 2’nci maddesinin uygulamadan kaldırılmasına,
4) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
BAŞKAN
Kamuran TAŞBİLEK
Vali
Ercan ÇİMEN
Belediye Başkanı
Ekrem AKDOĞAN
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Dr. Necip YEMENİCİ
İl Sağlık Müdürü
Miraç SÜNNETCİ
İl Milli Eğitim Müdürü
Cemil BAYRAM
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Edip BİRŞEN
İl Tarım ve Orman Müdürü
Dr. Cihangir AKSOY
Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.
Vedat Soner BAŞER
Eczacılar Odası Temsilcisi