Köylerine Hizmet Götürme Çevre Kültür Ve Turizm Birliği ihale yönetmeliğinin 17. maddesinin (a) fikrası gereğince Açık İhale Kısmi TekIifusülü ile ihale edilecek olan yapım işlerine ilişkin ilanı

  • Köylere HG.jpg (1,9 MB)
  •  
  • Köylere HG-1.jpg (2,4 MB)
  • Köylere HG-2.jpg (1,6 MB)