Allıgelin(Tchihatchewiaisatidea)2018

Allıgelin(Tchihatchewiaisatidea)2018

Türkiye zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Ülkemizin bu özelliği bitki yetişme ortamlarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Yapılan güncel çalışmalar neticesinde ülkemizin, yaklaşık olarak %32’si endemik olan 12 bin bitki taksonuna ev sahipliği yaptığı ortaya konulmuştur. Bu sayı keşfedilen yeni türlerle her geçen gün artmaktadır.

Bunlardan biri olan Türkiye endemiği Allıgelin (Tchihatchewiaisatidea) türü, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Tunceli, Elazığ ve Erzurum illerinde yayılış göstermektedir.

2018 yılı içerisinde Doğa Koruma Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından “Gümüşhane ve Giresun İlleri Allıgelin (Tchihatchewiaisatidea) Tür Eylem Planı (2019-2023)” hazırlatılmıştır. Plan 2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süre boyunca türün Gümüşhane ve Giresun illeri sınırlarında yaşayan popülasyonlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik yapılacak olan faaliyetleri içermektedir.

Tür arazi çalışmaları neticesinde Gümüşhane İlinde Merkez Arzular, Yitirmez, Kale-Geçit köy arası ve Şiran Sinanlı köylerinde tespit edilmiştir.

Brassicaceae familyasında bulunan ve endemik olan bu tür IUCN Kırmızı Listesine göre VU(Zarar görebilir)kategorisinde bulunmaktadır.

Genellikle eğimin yaklaşık 50°’nin üzerinde olduğu yerlerde, yol kenarlarında akan taşlık-topraklı yamaç alanlarda, erozyona açık, hareketli topraklarda yetiştiği gözlenmiştir.

Sarı Dağ Gülü (AdonisCyllenea var. paryadrica)2018

Diğer bir endemik tür Sarı Dağ Gülü için, yine 2018 yılı içerisinde Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü tarafından “Giresun ve Gümüşhane İlleri Sarı Dağ Gülü (AdonisCyllenea var. paryadrica) Tür Eylem Planı (2019-2023)” hazırlatılmıştır. Plan 2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süre boyunca türün Giresun ve Gümüşhane illeri sınırlarında yaşayan popülasyonlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik yapılacak olan faaliyetleri içermektedir.

Tür eylem planı arazi çalışmaları sırasında, Giresun İlinde Şebinkarahisar ve Alucra, ilçelerinde tespit edilmiştir.

Gümüşhane ilinde ise ‘Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ kapsamında literatür verilerine göre türün Gümüşhane İli Şiran İlçesinde bulunduğu belirlenmiştir. Ancak arazi çalışmalarında tespit edilememiştir.

Bu nedenle görsellerde de resmi bulunan Sarı Dağ Gülü türünün Gümüşhane İli içerisinde tespit edilmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

IUCN Kategorisinde  DD (Yetersiz Veri) olarak değerlendirilmiştir.

Trabzon Kanaryaotu Tür Eylem Planı 2018

Bitki önce sadece Trabzon İlinde sınırlı ve dar bir alanda iki noktada biliniyordu.

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında Gümüşhane İlinde bulunduğu tespit edilmiştir.

TEP arazi çalışmalarında Kürtün ve Özkürtün’deSüme, Taşlıca, Elceğiz ve Günyüzü civarlarında tespit edilmiştir.

•      IUCN’in CR kategorisinde değerlendirilmiştir

Allıgelin-2.jpgSarı-Dağ-Gülü-2.JPGSarı-Dağ-Gülü-3.jpg