Trabzon Kanaryaotu(Seneciotrapezuntinus)

Trabzon Kanaryaotu(Seneciotrapezuntinus)

Türkiye zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Ülkemizin bu özelliği bitki yetişme ortamlarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Yapılan güncel çalışmalar neticesinde ülkemizin, yaklaşık olarak %32’si endemik olan 12 bin bitki taksonuna ev sahipliği yaptığı ortaya konulmuştur. Bu sayı keşfedilen yeni türlerle her geçen gün artmaktadır.

Bunlardan biri olan Trabzon Kanaryaotu(Seneciotrapezuntinus) türünün, önceleri sadece Trabzon ilinde sınırlı ve dar bir alanda iki noktada bulunduğu biliniyordu. Gümüşhane İli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında Gümüşhane İlinde de bulunduğu tespit edilmiştir.

2018 yılı içerisinde Doğa Koruma Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından “Trabzonm ve Gümüşhane İlleri Trabzon Kanaryaotu (Seneciotrapezuntinus) Tür Eylem Planı” hazırlatılmıştır. Plan 2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süre boyunca türün Gümüşhane ve Giresun illeri sınırlarında yaşayan popülasyonlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik yapılacak olan faaliyetleri içermektedir.

Dünyada ülkemiz dışında herhangi bir yerde görülmemiştir. Türkiye’de ise coğrafik olarak Trabzon ve Gümüşhane illerinde, genellikle gölgelik alanlarda, fındık bahçelerinde ve kayalıklarda yayılış göstermektedir. Tür Eylem Planı arazi çalışmalarında Kürtün ve Özkürtün’deSüme, Taşlıca, Elceğiz ve Günyüzü civarlarında tespit edilmiştir.

Endemik bir tür olan Trabzon KanaryaotuPapatyagiller familyasında yer almaktadır ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)kriterlerine göre CR (Kritik derecede tehlikede) kategorisinde değerlendirilmiştir.

Trabzon-Kanaryaotu(Seneciotrapezuntinus).jpg
  • Broşür Türkçe ön.pdf (543,1 KB)
  • Broşür Türkçe arka.pdf (665,8 KB)
  • Broşür İngilizce ön.pdf (569,4 KB)
  • Broşür İngilizce arka.pdf (697,7 KB)