T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞININ 16/09/2020 TARİHLİ VE 2020/9-7 NOLU KARAR

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16.09.2020 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bazı caddelerde/kaldırımlarda kıraathane/kahvehaneler, çay ocakları gibi işyerlerinin önlerine sehba, masa vb. tabure, sandalye koymak suretiyle toplu halde oturarak, çay ve sigara içmek suretiyle maske ve mesafe kuralını ihlal ederek diğer vatandaşlarımıza virüsün bulaşma riskini artırdıkları değerlendirilmektedir.

Bu nedenle salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek, bulaşı riskini azaltmak amacıyla, aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

 Bu Kapsamda;

1)   Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak amacıyla, pandemi dönemi boyunca ilimiz genelinde bulunan kıraathane/kahvehane ve çay ocakları gibi işyerlerinin, iş yeri dışına (kaldırım, yol, vb.) oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye vb. konulmasının, çay vb. servis yapılmasının 18/09/2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına,

2)   İçişleri Bakanlığımızın 10/06/2020 tarihli ve 89780865-153-E.9138 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 10.06.2020 tarih ve 2020/6-7 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiş olup, bu süre içerisinde dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindeki değerli büyüklerimizi salgından korumak, daha sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak amacıyla ilimiz merkezinde bulunan Fatih Parkının 65 yaş ve üzerindeki değerli büyüklerimize tahsis edilmesine, 65 yaş altı vatandaşlarımızın bu alanı kullanmamalarına,

3)   Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.