04.03.2022 TARİH VE 2022/07 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04 Mart 2022 Cuma günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarihli ve E13588366149377 sayılı yazısında, “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.

Salgının genel seyri, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 tarihli ve 25940 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

 

1.  UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER

1.1   İlgili Bakanlık Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımızda; maske kullanımı, HES kodu Sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

2.  MASKE KULLANIMI

2.1- Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmamasına,

2.2- Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulamasına devam edilmesine,

3.  HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ

3.1- Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

4.  PCR TESTİ

4.1- Aşısız veya aşı sürecini tamamlayan ya da 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının yazıları doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine,


5- Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

BAŞKAN

 

 

Kamuran TAŞBİLEK

Vali

 

 

 

Ercan ÇİMEN Belediye Başkanı

 

Ekrem AKDOĞAN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

 

Dr. Necip YEMENİCİ İl Sağlık Müdürü

 

Miraç SÜNNETCİ

İl Milli Eğitim Müdürü

 

Cemil BAYRAM Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

Edip BİRŞEN

İl Tarım ve Orman Müdürü

 

Dr. Cihangir AKSOY Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.

 

Vedat Soner BAŞER Eczacılar Odası Temsilcisi