29.11.2021 TARİH VE 2021/74 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Okul Çağı İşitme Tarama Programında (OÇİTP); okul çağı çocuklarında sık görülen işitme kayıplarının erken tanılanması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amaçlandığından aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
Tarama programı kapsamında ilimizdeki kamu/özel ilköğretim okullarında eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü (SM)/Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)/Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) görevli ebe/hemşire/sağlık memuru tarafından tarama odyometre cihazı ile okullarda Sağlık Kurumlarında, Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Rehberi doğrultusunda tarama yapılmasının başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
BAŞKAN
Kamuran TAŞBİLEK
Vali
Ercan ÇİMEN
Belediye Başkanı
Ekrem AKDOĞAN
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Dr. Necip YEMENİCİ
İl Sağlık Müdürü
Miraç SÜNNETCİ
İl Milli Eğitim Müdürü
Cemil BAYRAM
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Edip BİRŞEN
İl Tarım ve Orman Müdürü
Dr. Cihangir AKSOY
Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.
Vedat Soner BAŞER
Eczacılar Odası Temsilcisi