03/06/2021 TARİH VE 2021/63 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 3 Haziran 2021 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve E.8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.06.2021 tarihli ve 2021/61 sayılı kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, köy/mahallede muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarihli ve E.9070 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1)   Seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen; İlimiz Merkez Yeni Mahalle, Alçakdere ve Gökçepınar Köylerinde, Kelkit İlçesi Yeniköy Köyü, Yolçatı Köylerinde ve Kürtün İlçesi Kırgeriş Köyünde yapılacak olan köy ve mahalle muhtarlık seçimlerinde;

§ Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,

§ Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,

§ İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak,

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

2)   Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.