28/04/2021 TARİH VE 2021/47 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile hâlihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmiştir.

Alınan önlemlerin etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla, tam kapanma döneminde yerel yönetimlerimizin meclislerinin de bu süre içerisinde çalışmalarına ara verilmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/04/2021 tarihli ve 868613 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1)   Her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilmesine, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantılarının 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde yapılmasına,  

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.