16/04/2021 TARİH VE 2021/35 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 16 Nisan 2021 Cuma günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

1)   İçişleri Bakanlığımızın 14/04/2020 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan 14/04/2021 tarihli ve 2021/35 sayılı kararı ile; 17 Mayıs 2021 tarihine kadar genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri ertelenen “sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflere” sendikaların dahil edilerek genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmesine,

 

2)   Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.