11/02/2021 TARİHLİ VE 2021/05 SAYILI İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ İl

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

KARAR TARİHİ    : 11.02.2021

KARAR NO            : 2021/05

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11 Şubat 2021 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini zorunlu kılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 05.02.2021 tarihli ve 20218459 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda;

15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla;

1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda bakanlıkça belirlenen derslerin haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde işlenmesine,

2) Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının koordinasyonunda alınacak kararlarla haftada 5 (beş) gün bakanlıkça belirlenen derslerin yüz yüze eğitimi yapılmasına,

3) Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (alti) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,

1 Mart 2021 tarihi itibarıyla;

1) 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, bu ilkokullardaki yüz yüze eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine, diğer derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, bu okullardaki ana siniflarında da yüz yüze eğitim yapılmayan diğer günlerde uzaktan eğitim yapılmasına,

2) Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanmasına, bu eğitimlerde bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine, belirtilmeyen diğer zorunlu ve seçmeli derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,

3) Tüm resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 nci ve 7 nci sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine,

11 Şubat 2021 tarihli ve 2021/05 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır.

4) Yüz yüze eğitim yapan resmî okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitimin, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleştirilmesine,

5) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim siniflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına, Bilim ve Sanat Merkezlerinin de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçilmesine, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlanmasına,

Ayrica;

Ø  İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika; teneffüsler ise 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,

Ø  Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız

olarak planlanmasına, uzaktan eğitimlerde ise bakanlıkça belirlenen derslerin işlenmesine,

Ø  Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer

güvenilir platformların da kullanılabilmesine,

Ø  Fiziki imkânları uygun olan anaokullarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilmesine,

Ø  Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında mevzuat hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına, kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilmesine,

Ø  Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin yazılı onayı alınarak okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamalarına,

Oybirliği ile karar verilmiştir